Selectieprocedure

Ieder finance team dat zich kan vinden in de procedures en een goede case kan voorleggen, mag zich kandidaat stellen om kans te maken op de titel Best Finance Team of the Year.

De procedure is als volgt:

  1. Na aanmelding sturen wij u een in te vullen deelnamedossier; Dit dossier dient bij ons ingediend te zijn uiterlijk 18 januari 2018. U kunt desgevallend beroep doen op de redactie van cm: en Executive Finance om uw tekst te laten realiseren of na te lezen.
  2. De redactie zal een ‘one pager’ samenvatting van uw inzending maken.
  3. Deze dient enkel voor publicatie om aan het “grote publiek” uw inzending kenbaar te maken en niet voor voor voting-doeleinden (de juryleden hebben inzage in uw volledige dossier). U kunt deze samenvatting nalezen en corrigeren waar nodig.
  4. Wij ontvangen graag van u uw logo (liefst eps-formaat of als JPG of TIFF in 300dpi).
  5. Als deelnemend team krijgt u een fotoreportage.
  6. Alle kandidaten worden uitgenodigd om hun kandidatuur toe te lichten aan de jury op woensdag 7 februari 2018 , locatie nog nader te bepalen). Tijdens die vergadering krijgen alle kandidaten een timeslot van exact 20 minuten en u mag maximaal 7 slides gebruiken.
  7. Mondelinge toelichting voor de jury is strikt genomen niet verplicht, maar geeft wel een belangrijke toegevoegde waarde aan uw case en stelt u in staat om die accenten te leggen die u belangrijk vindt.
  8. Op donderdag 8 maart 2018 worden de winnaars bekend gemaakt tijdens de feestelijke awarduitreiking.
  9. Ministens twee teamleden zijn beschikbaar om de eventuele prijs in ontvangst te nemen tijdens de awarduitreiking op 8 maart 2018.

 

Deadlines (onder voorbehoud):

Aanmelden deelname 4 januari 2018
Indienen dossier 18 januari 2018
Uw logo 18 januari 2018
Uw teamfoto 18 januari 2018
Nalezen en goedkeuren publicatiefiche 1 februari 2018
Uw jurypresentaties (slides) 7 februari 2018
Jurymeeting 7 februari 2018
Uw tafelreservering 9 februari 2018
Awarduitreiking 8 maart 2018

 

Voorwaarden

- Voor uw deelname aan Best Finance Team of the Year gaan we voor een minimale belasting voor uw agenda. Wel vragen we het onderstaande van u en uw medewerkers:

- U respecteert de verschillende deadlines.

- U bent bereid mee te werken aan het nalezen en corrigeren van de samenvatting van uw case.

- U bent bereid deel te nemen aan de juryvergadering.

- U bent bereid mee te werken aan de initiatieven die de organisatie neemt om de case en inzending aan de aanwezigen op de awarduitreiking kenbaar te maken. Initiatieven kunnen zijn: filmopnames, interviews op podium tijdens de award uitreiking, etc.

- U bent aanwezig op de awarduitreiking op donderdag 8 maart 2018.

- Als u bij de winnaars bent, geeft u de redactie van cm: en Executive Finance de exclusiviteit als vakmedium voor een diepte interview.

- Als u bij de winnaars bent, werkt u mee om uw verkiezing eventueel via andere media bekend te maken (kranten, radio, tv, etc.).

- De casus van de winnaars worden in de maanden na de awarduitreiking in detail toegelicht en eventueel gecombineerd met een bedrijfsbezoek en een netwerkmoment. De winnaars zijn bereid hieraan mee te werken (alle kosten daaraan verbonden zijn ten laste van cm: en Executive Finance).

- Data en locatie worden met de winnaars in onderling overleg vastgelegd.

“GREAT THINGS IN BUSINESS ARE NEVER DONE BY ONE PERSON THEY'RE DONE BY A TEAM OF PEOPLE”Steve Jobs

Organisatie

Partners

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.